Home > O archiwum

O archiwum

Archiwum Juliana Antonisza (Antoniszczaka) to niezwykły zbiór tworzony przez artystę w ciągu całego życia. Najstarsze zapiski i rysunki Antonisza pochodzą z końca lat czterdziestych ubiegłego wieku. Zbiór zamykają notatki artysty z dziennika z roku 1987, prowadzonego niedługo przed śmiercią. Na całość archiwum składa się ok. 180 teczek z rysunkami, projektami, zapiskami i wynalazkami, ok. 30 zeszytów (pamiętników i szkicowników), ok. 20 tabliczek ze złotymi myślami, ok. 20 obrazów olejnych, ok. 20 maszyn i wynalazków, ok. 60 puszek z oryginałami i próbkami filmów non-camera i innymi materiałami na taśmach filmowych i magnetycznych, a także liczne pudełka, pojemniki i tekturowe "segregatory" z zabawnymi opisami i rysunkami służące do przechowywania, notatek, narzędzi i części zapasowych do wynalazków. Teczki Antonisza dzielą się na "Pomysłowniki" – teczki dotyczące realizacji filmów, oraz pozostałe, dotyczące życia codziennego, zdrowia, twórczości pozafilmowej i innych tematów, które fascynowały artystę. Oryginalny podział archiwum ustalony przez Antonisza zakładał dwa działy, Ciało i Dusza. Poszczególne teczki były odpowiednio przypisane do danego działu i stopniowo wzbogacane przez artystę. Budowanie archiwum było długodystansowym działaniem artysty rozpisanym w czasie, swoistym dziełem życia. Obejmuje ono absolutnie wszystkie dziedziny życia i twórczości. Prześledzenie tytułów teczek i zeszytów pozwala zauważyć całkowite przemieszanie między tym, co związane z działalnością artystyczną, a sferą prywatną. Archiwum Antonisza jest nieodłączną częścią twórczości artysty, poznanie jego zawartości pozwala na pełne zrozumienie dorobku artystycznego nieżyjącego już artysty eksperymentatora.